Szkolenia i Usługi BHP Mielec - mgr Andrzej Bakota

kontakt tel.  663-565-241

Get Adobe Flash player

Zakres Usług BHP i P.POŻ

 • przeprowadzania przeglądów w zakresie BHP i P.POŻ pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości.
 • sporządzanie wymaganych instrukcji BHP.
 • opracowanie treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP.
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy(indywidualnych, ciężkich, smiertelnych i zbiorowych).
 • wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy.
 • szkolenia BHP wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych - w tym samokształcenie kierowane .
 • organizacja szkoleń wyjazdowych.
 • pomoc w organizacji szkoleń specjalistycznych.
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy oraz rocznej oceny stanu BHP dla pracodawcy.
 • prowadzenie rejestru czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.
 • reprezentowanie Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących BHP.
 • sporządzanie odpowiedzi na wystąpienia i nakazy Państwowej Inspekcji Pracy.
 • sporządzanie planów BIOZ na budowie.
 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem działań profilaktycznych zmniejszających poziom zagrożenia zawodowego na stanowisku pracy.
 • doradztwo w prawie pracy w zakresie BHP.
 • organizacja badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników.
 • działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i innych usług w zależności od potrzeb pracodawcy/Zleceniodawcy.