Szkolenia i Usługi BHP Mielec - mgr Andrzej Bakota

kontakt tel.  663-565-241

Get Adobe Flash player

Oferta współpracy

Na mocy obowiązujących przepisów wykonuje zadania służby bhp - jako służba zewnętrzna - w zakładach pracy moich Zleceniodawców. W ramach tych zadań współpracuję na podstawie umów zlecenia o stałej współpracy, świadcząc kompleksowe usługi BHP i P.POŻ.

Wszystkie usługi z zakresu BHP realizuje również w ramach jednorazowych zleceń.
Działam na zasadach outsourcingu, jako nowoczesnej metody zarządzania.

Moja oferta jest przygotowana po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta, specifiką firmy, rodzajem i rozmiarem działalności.