Szkolenia i Usługi BHP Mielec - mgr Andrzej Bakota

kontakt tel.  663-565-241

Get Adobe Flash player
Specjalista ds. BHP i ochrony ppoż.

Uprawnienia: Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy-egzamin państwowy - certfikowany Ratownik KPP.

mgr Andrzej Bakota
Specjalista ds. bhp
Inspektor ds. ochrony p.poż - uprawnienia nadane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie

Jestem Specjalistą BHP i Inspektorem ds. ochrony przeciwpożarowej z uprawniniami Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie - z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Posiadam wyższe wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawniające mnie do pełnienia funkcji Specjalisty BHP i umożliwiające świadczenie usług dla firm zewnętrznych. Posiadam uprawnienia wewnętrznego Auditora Systemu Zarządzania BHP. 

Ukończyłem kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o w Rzeszowie.

Ukończyłem szkolenie w Szkole Ratownictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie uzyskując tytuł Ratownik KPP (egzamin i uprawnienia państwowe).

Posiadam uprawnienia energetyczne dozorowe i eksploatacyjne Gr. I SEP do 1kV, Gr. II i Gr. III

Jako osoba zajmująca się sprawami BHP od wielu lat współpracuje z firmami na terenie woj. podkarpackiego.

Siedziba firmy w Mielcu.